У нас в школе есть столовая На перемене мы туда ходим Наша столовая находится на первом этаже Столовая небольшая, светлая,чистая и очень просторная В

У нас в школе есть столовая На перемене мы туда ходим Наша столовая находится на первом этаже Столовая небольшая, светлая,чистая и очень просторная В

  • Бзд мектепте асхана бар.злс боланда бз асханаа барамыз.Бзд асхана брнш абатта орналасан.Асхана лкен емес ,жары,таза жне те ке.Бзд асханада брнш ,екнш таамдар зрлейд.Брншге р трл супылар беред.Екншге крш ара мы котлет жне таы да баса таамдар беред.Бзд асханада буфет бар.Буфетте су, шырындар пешенье ,тттлер жне таы да басаларын сатады.
  • Бiздiн мектепте асхана бар.Бiз конырау сокканнан кейiн сонда барамыз.Асхана бiрiнiшi кабатта орналаскан.Ол таза,оте кен,арi адем.Асханада кою жане суйык тагамдар бередi.Кою тагамга ар турлi сорпа бередi.Суйык тагамга курш,ботка,котлет жане тагы баскалары.Асханада татi сататын куыс бар.Ол жерде су,шырын,печенье,татi жене баска да дамдi тамактар сатады.(ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ ПО КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ ОБРАЩАЙСЯ)
  • Оставить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *